Logo hier invoegen

Privacy Verklaring Digitaliseerservice.nl

Privacy verklaring
Digitaliseerservice.nl (Rinus) respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruikt de door u verstrekte gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal ik deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
Ik zal de door u verstrekte persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Ik zal deze persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. De door mij ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens in acht te nemen.

Gebruik verzamelde gegevens
Ik gebruik de verzamelde gegevens om u als klant de volgende diensten te leveren:
• Als u een bestelling plaatst, heb ik uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren. Zo kan ik u van het verloop van uw bestelling op de hoogte te houden.
• Wenst U dat uw gegevens na aflevering van Uw bestelling worden verwijderd uit mijn data bestand, dan kunt U dit middels E-mail aan mij laten weten.