Logo hier invoegen

Digitaliseren van Vinyl Grammofoonplaten (LP en EP)

Uw oude (of nieuwe) Vinyl Grammofoonplaten (LP en/of EP) kunt U door mij op de juiste wijze en tegen een goede prijs laten digitaliseren.
Hiermee voorkomt U dat de kwaliteit van Uw collectie, of van die ene plaat vol herinneringen, in de loop der jaren (nog) verder achteruit gaat dan nu mogelijk al het geval is.

Digitaliseer mogelijkheden

Digitaliseren Basis (€ 0,11 per minuut + € 1,50 per CD)

• Na ontvangst van Uw Vinyl Grammofoonplaten wordt het vinyl standaard ontdaan van stof.
• Vinyl Grammofoonplaat wordt rechtstreeks gedigitaliseerd. De op de plaat aanwezige tikken, kraakjes enz. worden mee gedigitaliseerd.
• De gedigitaliseerde Vinyl Grammofoonplaten worden per grammofoonplaat geconverteerd naar het gewenste formaat (mp3, wav, flac of audio). Mp3 zijn kleine bestanden, wav zijn vrij grote bestanden, flac zijn bestanden zonder gegevens verlies en audio is standaard voor afspelen op een cdspeler. De geconverteerde bestanden van één grammofoonplaat worden op één CD gebrand. Wilt U meerdere gedigitaliseerde grammofoonplaten in het mp3 formaat op één CD gebrand hebben dan is dat uiteraard mogelijk. De CD wordt geleverd in een papieren hoesje. Op de CD wordt de hoes van de LP/EP geprint zodat U weet om welke plaat het gaat.

Digitaliseren Plus (€ 0,12 per minuut + € 1,50 per CD)

Als basis met als plus:
• Verwijderen storende geluiden. Hierbij wordt met behulp van speciale software de gedigitaliseerde muziek verbeterd. Ruis, gekraak, tikjes enz. worden zoveel als mogelijk verwijderd.


* Op één CD wordt standaard één gedigitaliseerde grammofoonplaat gebrand.
** U kunt er ook voor kiezen de gedigitaliseerde bestanden via internet (www.wetransfer.com) te ontvangen. Dit bespaart U de CD kosten.