Logo hier invoegen

Digitaliseren van Normal 8 en Super 8 films zonder geluid

Uw Normal 8 en Super 8 film zonder geluid kunt U tegen een gunstige prijs laten digitaliseren.
Wacht niet met het digitaliseren van Uw films en voorkom zo dat Uw collectie films in de loop der jaren (nog) verder achteruit gaat dan nu mogelijk al het geval is.

Digitaliseren Normal en Super 8 Film

• Na ontvangst van Uw Film(s) wordt deze ontdaan ontdaan van stof.
• Film wordt zonder geluid gedigitaliseerd in HD met een resolutie van 1440x1080p en 20 frames per seconde.
• De gedigitaliseerde Film wordt opgeslagen in het MP4 formaat.

Kosten digitaliseren Normal en Super 8 film

• € 0,50 per minuut

Kosten opslagmedium en verzending

• gratis: verzending van de gedigitaliseerde film via internet.
• DVD € 2,50: per dvd. Afhankelijk van de lengte van de film kunnen 1 of meerdere films op 1 DVD worden opgeslagen.
• Retourkosten film. Zie Verzending

Kosten extra mogelijkheden

• Indien gewenst kunt U door Uzelf aangeleverde muziek als achtergrondmuziek bij de film laten zetten. De kosten bedragen per DVD € 1,50.
• Indien gewenst kan op de DVD een menu aangebracht worden. De kosten bedragen per DVD € 1,50.